ठेक्काको सुचना रद्ध


चौतारासँगाचोक गढीनगरपनलीकाले बिभिन्न ठेक्काहरु रद्ध गरेको छ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को घ (१), घ (२) र घ (६) समेतमाभएको व्यवस्थाअनुसार यस चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको आन्तरिक आय संकलनकार्यविधी २०७५, प्रारम्भिकवातावरणीय परीक्षण ९क्ष्भ्भ्० प्रतिवेदनतथानगर कार्यपालिकाको निर्णयानुसार देहायकाशिर्षकहरुमा राजस्व असुली सम्बन्धीकामआ.व. २०७५÷७६ को लागि ठेक्काद्धारा गराउनमिति जेष्ठ २७ गते  नगर पालिकाले आन्तरिक आयतर्फको शिलबन्दीबोलपत्रको आब्हनगरिएको सूचनाप्रकाशितगरेको  थियो । ३ नं. प्रदेश सरकाको प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७५ को दफादफा ८ को उपदफा १ ले आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ मा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, दहत्तर बहत्तरको संकलनमा अनुसूची–६ बमोजिमशुल्कलगाईने र असुलउपर गरिने गरी प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७५ ले गरेको ब्यवस्थाअनुसार  उक्त २०७५।०२।२७गतेको सूचनामध्ये आन्तरिक आयतर्फको आय ठेक्का नं. १ (०७५÷०७६) र आय ठेक्का नं. २ (०७५÷०७६) को शिलबन्दीबोलपत्रआव्हान रद्ध गरिएको चौतारा साँगाचोक गढी नपाका प्रमुख प्रशाशकिय अधिकृत इन्द्र बस्यालले जानकारी गराउँनु भएको छ ।

यस अघी प्रदेशसभा ३ को बैठकले आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को आर्थिक विधेयकसर्वसम्मतले बिहीबार पारित गरेपछी यो बोलपत्र रद्ध गरिएको हो ।प्रदेश सभा बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले पेश गर्नु भएको आव ०७५र७६को आर्थिक विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।सरकारले प्रस्ताव गरेको करहरुलाई केही परिमार्जनसहित करको दर बढाएको मन्त्री ढुगेंलले छलफलमा बताउँनु भएको थियो बिहीबारकै बैठकमा कर तथा गैरकर राजश्व उठाउन लगाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बहुमतले स्वीकृत भएको  हो । अर्थ तथा विकास समितिको कर तथा गैरकर सम्बन्धी प्रतिवेदन समितिका सभापति सरेश नेपालले बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा सभामुखलाई बुझाउँनु भएको थियो


,