आबश्यकता ! आबश्यकता !!आबश्यकता !!!

आबश्यकता ! आबश्यकता !!आबश्यकता !!!
 लोकप्रिय नेत्रज्योती सञ्चार समुह सिन्धुपाल्चोक चौतारा लाइ देहाए बमोजिमको कर्मचारी हरु तुरुन्त आबश्यक परेको सम्पर्क राख्नु होला ।
पदहरु
१  कम्प्युटरटाइपिस्ट पत्रिका  डिजाइनर =एक जना
२ लेखापाल=एक जना
३  जिल्लाका नगर तथा गाँउपालीकामा एक एक जना संयोजक=१२
४ चसिन्धुपाल्चोक जिल्लाका  तिन वटै  प्रत्यक वडामा वडा संयोजक एक एक जना 
सुबिधा
 १र २को बिज्ञापानको लागी १५०००।– ३र ४को लागी १०५००।– दरखास्त दिन पर्ने अन्तीम मिती असोज १गते सम्म कार्यलयमा  सम्पर्क ०११६२००६७,०११६२०२४८अथवा९८५११०४५४०र९८५१०३९७४५