हार्दीक बधाइ

 सम्बिधान दिबश २०७५को उपलक्ष्यमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यलयका प्रमुख कोष नियन्त्रक श्री लक्ष्मी प्रसाद निरौला ज्यु लाइ राष्ट्र्पती द्धारा प्रबल जनसेवा श्री बिभुषणको घोषणा गरिएकोमा उँहा प्रती हार्दीक बधाइ ज्ञापन गर्दछौ ।

,