चौतारा अस्पतालमा एकिकृत संकट व्यवस्थापन केन्द्र

लैङ्गिक हिसाँ पीडित  महिला तथा  बालबालीकाहरुलाई  एकिकृतरुपमा स्वास्थ्य सेवा मनो सामाजिक बिमर्श  चिकीत्सा जन्य प्रमाण सङ्कलन  र संरक्षण  अल्पकालिन आश्रय  कानुनी उपचार आबश्यक सुरक्षा ब्यबस्था र परिबार वा समुदायमा पुन स्थपना  तथा  जिबीकोपार्जनमा सहयोग पुर्याउँने मुख्य उद्धेश्यका साथ स्थापित भएको  एक द्धार सङ्कट ब्यबस्थापन केन्द्र सिन्धुपाल्चोक चौतारा अस्पतालको  बेठकले यस सम्बन्धी बिभिन्न निर्णय हरु गरेको छ ।
अस्पतालमा आएका अशाय अशक्त तथा  लैङ्गीत हिसाँं पिडीतका लागी प्राथमिकताका साथ  सहयोग गर्ने योजना रहेको हुँदा सोही अनुसार  गरिने डा. पोमावती थापाले बताउँनु भयो ।
उहाँका अनुसार यो केन्द्र हाल ४४वटा जिल्लाका अस्पातलहरुमा  यो केन्द्रको स्थपना गरिएको हो । 
खाश गरि अस्पतालमा आधारित लैङ्गीक हिंसा सम्बन्धी  एकद्धार स.ङ्कट ब्यबस्थापन केन्द्र  स्थपना गरि  लैङ्गीक हिसां पिडीत  ब्यक्तीहरुलाइ स्वास्थ्य उपचार गर्नका साथै  अन्य  आबश्यक सेवा हरु उपलबध गराएर  हिंसा नियन्त्रणमा  सहयोग गर्नका लागी  स्थापित यो केन्द्रले  यसका लागी बिशेष योजना गर्न पर्ने बताउँनु भयो ।

,