रेडक्रसको तालिम सम्पन्न


संकटासन्तातथाक्षमताबिसलेषणतालिम सम्पन्नभएको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसिन्धसपाल्चोक जिल्लाशाखाको आयोजनामामाघ ४ र ५ गते तालिम सम्पन्नभएको हो । तालिमपाँचपोखरी थाङपालगाउपालीकावडा नं ३ कानिर्वाचितप्रतिनिधितथा स्थानिययुवाहरुलाई प्रदान गरीएको थियो ।
तालिम्मविपद् शब्दावलि,विपद् व्यवस्थापिनर जलवायुपरी बर्तन, अनुकुलन योजना,स्थानियविपद् तथाजलवायु उत्थानसिल समितिको कामकर्तव्य, संकटासन्नतातथाक्षमताबिसलेषणको परीचय र यसकाऔजारहरुकाबारेमाछलफल गरीएको थियो । तालिमलाई नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसिनधुपाल्चोक जिल्लाशाखाका राजकुमार लम्साल र दिवाकर पौडेलले सहजीकरणगर्नुभएको थियो । तालिममानिवाचितवडा सदस्यतथा स्थानिय संस्थाहरुको प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमावडाको स्रोत नंसाङकन गरीएको थियो ।

,