दिगोपनाकार्यशाला सम्पन्न


लोकप्रियसमाचार नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसिन्धुपाल्चोक जिल्लाशाखाको दिगो पना सम्बन्धिकार्यशालासम्पन्नभएको छ ।


नेपाल रेडक्रस सोसाइटीद्धारा सञ्चालन गरीरहेको भुकम्पप्रतिकार्य कार्यक्रमअन्तरगतजिल्लाशाखाको आगामिदिनकागतिबिधिहरु सञ्चालनलाई नियमितादिनकालागीआवश्यक योजनातथा स्रोतको पहिचान र स्रत परीचालन योजनानिमार्णकालागीकार्यशालाको आयोजना गरीएको थियो ।

भाद्र २९ गते मेलम्चीमा सम्पन्नकार्यशालामा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका राजकुमार लम्साल र प्रवेस न्यौपानेले सहजिकरणगर्नु भएको थियो ।
कार्यशालामाजिल्लास्थित स्रोतको पहिचानतथा स्रोतपरीचालनको योजना समेत निमार्ण गरेको छ । कार्यक्रममा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसिन्धुपाल्चोक जिल्लाशाखाका सभापतीलगाएतजिल्लाकार्यसमितितथाउपशाखाको पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

, , ,