मोबाइल हस्तान्तरण गर्दै

विभिन्न स्थान र विभिन्न मितिमा हराएका इएएइ कम्पनीका ब्छक्  र ब्घक् मोडल भएका २ थान मोबाइल जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले खोजी गरी मोबाइल फेला पारी सम्बन्धित मोबाइल धनीलाई मोबाइल हस्तान्तरण गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक जगदिश रेग्मी ......
हराएको मोबाइल लिदै १) अञ्जु श्रेष्ठ   २) गंगा नेपाल ,