ठूलोसिरुवारी साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.को अनुसरण कार्यक्रममा प्रबन्धक करुणा तामाङद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन

सभापती महोदय, अतिथि ज्यूहरु र आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरु,
आज म यस संस्थाको तर्फबाट यस सभामा यो आर्थिक प्रतिवेदन याँहाहरु समक्ष प्रतुत गर्न गईरहेको छु । यसो गर्न पाउँदा अत्यन्त हर्षित छु ।
यस सहकारी संस्थामा हाल सम्म निम्न सदस्यता रहेको जानकारी गराउँछु। दलित महिला १०९ जना र पुरुष १६ जना, मगर जनजाती महिला ४३ जना र पुरुष २६ जना, सिमान्तकृत माझी महिला ७ जना र पुरुष ५ जना, नेवार (जनजाती) महिला १५९ जना र पुरुष ११२ जना, वाह्मण महिला १२१ जना र पुरुष ४० जना, क्षत्री महिला १३३ जना र पुरुष ६४ जना, लोपउन्मुख पहरी पुरुष १ जना, तामाञ (जनजाती) महिला ५३ जना र पुरुष २१ जना र दशनामी महिला १३२ जना र पुरुष ५७ जना गरी कुल महिला संख्या ७५७ र पुरुष ३४१ जना गरी जम्मा १०९८ जना हाल सम्मको शेयर सदस्य रहेको जानकारी गराउँछु। यस संस्थाको शेयर पुँजी पुस मसान्तसम्म रु १२, ३७, १००।– पुगेको छ। यस चालु आ.व. को अन्त्य सम्ममा शेयर पुँजी १५ लाख पु¥याउने प्रस्तावित लक्ष्य लिएको व्याहोरा यहाँहरु समक्ष अवगत गराउन चाहान्छु । साथै महिला शेयर सदस्य ९५% पु¥याउने लक्ष्य रहेको जानकारी गराउँछु ।
बचत संकलन रकमः
संस्थाका सदस्यहरुबाट विभिन्न खाताहरुमा संकलित रकम आ.व. ०७५।७६ आषाढ मसान्तसम्ममा रु ५०, ३८, ४५१ रहेको छ। यस चालु आ.व. को पुुष मसान्त सम्ममा रु ५७, ४३, १६० संकलन भएको भएको व्यहाृेरा यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। आ.व.०७६÷७७ को अन्त्यसम्ममा रु ६८,००, ०००पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
सदस्यहरुमा ऋण लगानी ः
यस संस्थाको संकलित वचत रकमलाई सदस्यहरुमा ऋण लगानी गर्ने संस्थाको नीति अनुरुप आ.व ०७५÷७६ को अन्तसम्ममा सदस्यहरुमा बाँकी ऋण रु ६५, १८, ९४८ रहेकोमा चालु आ.व. को पुष मसान्तसम्ममा ऋण लगानी बाँकी (लरर) रु ७४, २२, ४७१ पुगेको व्यहोरा यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गर्दछु । साथै आगामी आ.व.०७६।७७ मा रु २ करोड पु¥याइने लक्ष्य राखिएको छ ।
बाह्य ऋण सापटी ः
       यस संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुको ऋण मागलाई सहज गराउँनको लागि विभिन्न संघ सस्थावाट संचालित अन्तर लगानी कार्यक्रम अन्तर्गत ऋण सापटी लिई धितो जमानत तथा सदस्य जमानतको आधारमा सदस्यहरुमा ऋण लगानी गर्ने नीति लिएको छ । जस अनुसार संस्थाले साना किसान विकास लघुवित्त वितिय संस्था लि.वाट संचालीत पशुपालन कर्जा, लघुकर्जा, जिविकोपार्जन कर्जा, तरकारी खेती कर्जामा ऋण लिई सदस्यहरुमा लगानी गरी स्तर उन्नती तर्फ लैजाने तर्फ लाग्ने व्यहोरा यस सम्मानित सभामा अवगत गराउँदछु ।
फर्निचर तथा सम्पत्ति सामान(जिन्सी)ः
संस्थाको जिन्सि सामानहरुमा स्टिल दराज १ थान, टेवल २ थान, काउन्टर १ थान, कुर्सी १ थान, लाीष्टक कुर्सी ५ थान, कम्यूटर १ थान, प्रिन्टर १ थान, सेफ १ थान गरी मुल्य रु ९६, ००० वरावरको सामान रहेको व्यहोरा जानकारी गराउँदछु ।
जगेडा तथा अन्य कोषः
सहकारी ऐन नियमावली तथा संस्थाको विनियम वमोजिम संस्थाको खुदवचत रकमवाट २५% कट्टा गरी खडा गरिएको जगेडाकोष आ.व.०७५।७६को अन्त सम्ममा रु ४७, ३६१ पुगेको छ। भने अन्यकोषहरुमा १, ४१, ३७३ गरी असार मसान्त सम्ममा रु १, ८९, ४४४ रहेको व्यहोरा यस सम्मानित सभामा अवगत गराउन चाहन्छु ।
जोखिम ऋण वेहोर्ने कोष ः
संस्थाले लगानी गरेको सवै ऋण समयमा नै नउठने र जोखिम वेहोर्नु पर्ने भएकोले संस्थाले जोखिम कर्जा व्यवस्थापन कोषको व्यवस्था गरेको छ । आ.व. २०७५।७६ असार मसान्त सम्ममा  रु ६५, १८९ रहेको समेत यस सभालाई  जानकारी गराउँदछु ।
सदस्यज्यूहरु
अब म यस २०७६ पुस मसान्त सम्मको आर्थिक प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।
क्र.स. सम्पती तर्फ रकम रु. क्र.स. दायित्व तर्फ रकम रु.
नगद हिसाब ६, ४९८।– शेयर पुँजी १२, ३७, १००।–
बैंक हिसाब १, ३७, ५००।– जगेडा हिसाब १, ८९, ४४४।५२
ल.र.र. हिसाब ७४, २२, ४७१।– निक्षेप हिसाब ५७, ४३, १६०।–
अन्य सम्पती १६, ०००।– तिर्नुपर्ने दायित्व ७८, १४५।४८
स्थायी सम्पती ८३, ४७५।– अनुदान हिसाब १, ७६, ०००।–
खर्च हिसाब १, ७१, ४४५।– आम्दानी हिसाब ४, १३, ५३९।–
जम्मा ७८, ३७, ३८९।– जम्मा ७८, ३७, ३८९।–


 आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरु,
राज्यले आर्थिक मेरुदण्डको रुपमा स्वीकार गरिसकेको सहकारी आर्थिक नीतिलाई सफल बनाउन यस संस्थाले सदस्यहरुसँग रहेको थोरै र सानो सानो पँुजीको अधिकतम परिचालन गर्दैं सदस्यहरुको आर्थिक सामाजिक आवस्यकताको परिपुर्तिलाई सदैव महत्वका साथ लिइरहेको विस्वास समेत शेयर सदस्य महानुभावहरुमा प्रतिवद्धताका रुपमा व्यक्त गर्न चाहन्छु । सहकारी संस्था संचालनमा यहाँहरुले प्रदान गर्नुभएको विश्वास र जिम्मेवारीका लागि यहाँहरु सबैमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यहाँहरुको विश्वास र जिम्मेवारीका लागि पुन कृतज्ञता व्यक्त गर्दै निरन्तर सहयोगको अपेक्षा राख्दछु । अन्तमा फेरी एकपटक यस संस्थाप्रति सद्भाव राखि उपस्थित हुने सबैलाई धन्यवाद दिदै आगामी दिनमा आ–आफ्नो बचत बुझाउने, माशिक समूह बैठकमा उपस्थित हुने र ऋणलाई समय सिमा भित्रै चुक्ता गरि पुरस्कृत शेयर सदस्य तथा समूह विजय बन्न तपाईहरुलाई यस सभाले अझै बल पु¥याओस् ।

, ,