वडाध्यक्ष विरुद्ध अदालतमा मुद्दा

लोकप्रिय समाचार
      सिन्धुपाल्चोक जिल्ला मेलम्ची नगरपालिका वडाध्यक्ष जितराज थापा लगायतका विरुद्ध जिल्ला अदालत सिन्धुपाल्चोकमा जालसाजी विरुद्ध मुद्दा परेको थाहा भएको छ । सिन्धुपाल्चोक जिल्ला मेलम्ची नगरपालिका वडा नं ६ का जितराज थापा, सुर्ज बहादुर तामाङ्ग, सुकुमाई तामाङ्ग, बुद्धि बहादुर तामाङ्ग, कामिदोर्जे तामाङ्ग, मिन्दो तामाङ, बाग सिं तामाङ, सुबाइ सिं तामाङ, स्याङ तामाङ, सुन बहादुर तामाङलाई दामई सिं तामाङ, माईल अं तामाङनी र पिङ्गै तामाङले जालसाज गरि जग्गा हडपेको कारण जालसाजि मुद्धा गरिएको दमाई सिं तामाङले बताउनु भयो । घटना विवरण अनुसार मेलम्ची नगरपालिका वडा नं ६ साविक सिन्धुपाल्चोक जिल्ला तालामाराङका जबर सिं तामाङको तिनवटा श्रीमती भएको भएता पनि एउटा मात्र श्रीमती भएको भनी जानि जानि सिफारिस दिएको वडाध्यक्षले जबर सिं तामाङको ३ श्रीमती भएकोमा १ मात्र श्रीमती ठुलीकान्छी तामाङ मात्र र ४ छोरा भएको सुन बहादुर तामाङ १ मात्र छोरा भनि जबरसिंको नाउँमा दर्ता रहेको तालामाराङ गा.वि.स वडा नं ३ को कि.नं १७, ५१, ९९, १२६, ७०७, ७२५ का जग्गाहरु नजिकको हकदार एकमात्र छोरा सुन बहादुर तामाङ भएकोले जबरसिं तामाङको नाउँको जग्गाहरु एकमात्र छोरा सुनबहादुर तामाङको नाउँमा नामसारी दा.खा गरिदिएमा कुनै फरक नपर्ने भनि जालसाजसँग सिफारीस गरिदिनुको साथै नाता प्रमाणित प्रमाणपत्र समेत जालसाजसँग बनाई दिएकोले आफुहरु मर्कामा परेकोले अदालतको ढोकामा पुगुन् परेको दमाइ तामाङले बताउनु भयो । जबर सिं तामाङको ३ श्रीमती भएकोमा १ मात्र श्रीमती ठुलीकान्छी तामाङ मात्र भनि सिफारिस गरि जबरसिं को ४ छोरा भएकोमा सुन बहादुर तामाङ १ मात्र छोरा भनि जबरसिंको नाउँमा दर्ता श्रेष्ता कायम रहेको (माथि उल्लेखित) तालामाराङ गा.वि.स वडा नं ३ को कि.नं १७, ५१, ९९, १२६, ७०७, ७२५ का जग्गाहरु सुन बहादुरको नाउँमा नामसारी गरिदिए कुनै फरक नपर्ने भनि स्याङ तामाङ, सुवाईसिं तामाङ, बागसिङ तामाङ, मेन्दो तामाङ, कामी दोर्जे लामा, बुद्धि बहादुर तामाङ र सुकमाई तामाङ मुचुल्का बनाई सहि गर्ने र सो उक्त मुचुल्कामा सुर्य बहादुर तामाङ वडा सदस्य रोहवरमा बसी जालसाजीसँग मिति २०७६÷०९÷०९ वडा सर्जमिन मुचुल्का खडा गरी दियको वडाध्यक्ष जिताराज थापाले पनि जबरसिं तामाङ २०५७÷०५÷०४ मा मृत्यु भएको र मृतक जबरसिं तामाङको एकमात्र श्रीमती ठुली कान्छी तामाङ पनि मृत्यु भएको नजिक हकदार एकमात्र छोरा सुन बहादुर तामाङ भएकोले जबरसिं तामाङको नाउँको जग्गाहरु एकमात्र छोरा सुन बहादुर तामाङको नाउँमा नामसारी दा.खा गरिदिएमा कुनै फरक नपर्ने भनि सिफारिस गर्नको साथै नाता प्रमाणित प्रमाणपत्र समेत बनाई दिएको बताउनु भयो ।


,