टेलीकमद्धारा रिचार्जमा शतप्रतिशत बनोस

टेलीकमद्धारा रिचार्जमा शतप्रतिशत बनोस
कोरोना भाइरसबाट बच्न लगडाउनमा बसेका आफ्ना सेवाग्रहीलाइ थप सेवा र सुबिधा दिनका लागी  नेपाल टेलीकमले  रिचार्जमा शत प्रशित बनोसको ब्यबस्था गरेको छ ।
यो बनोस पाए पछी सेवाग्रहीहरुले लगडाउन समय भित्र प्रयोगमा ल्याइ सक्न पर्ने टेलीकमले जनाएको छ


, ,