सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा क्याबीन सहितको एम्बुलेन्स प्रयोग गर्ने निर्णय


सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा सर्ब  पक्षीय  बाह््र् वटै पालीकाको प्रमुख हरुको बैठक शनीबार बसेको छ ।

जिल्ला सम्मन्वय समितीका प्रमुख कृष्ण गोपाल तामाङ्गको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जिल्लाकौ े

तिन वटै  नगर पालीकामा  आइशोलेसन वार्ड  स्थपना गर्ने र त्यसका लागी हरेक पालीकाले पाँच पाँच लाख रुपेया तत्काल सम्मन्वय समितीका  प्मुख संयोजक रहेको कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको छ ।  हरेक पालीकामा क्याबीन सहितको एम्बुलेन्सको ब्यबस्था गर्ने र त्यसो हुन नसकेको खण्डमा सिङ्गल क्याबीन भएको बलेरो प्रयोग गर्ने  लगाएतका निर्णय भएको छ । सबैको जानकारीको लागी निर्णयको प्रतिलिपी समेत  प्रकाशन गरिएको छ । 

, , , , , ,