खोज तथा उद्दार समितिले गर्याे ३ महत्वपुर्ण निर्णय

चौतारा 
जिल्ला स्तरीय खोज तथा उद्दार समितिका संयोजक प्र.ना.उ. माधव प्रसाद काफ्लेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले महत्वपुर्ण ३ निर्णय गरेको छ । जसमा जिल्लामा हाल सञ्चालनमा आएको २७ वटा एम्बुलेन्सहरु मध्ये चालकको अग्रभाग र बिरामी राख्ने भागमाबिच बार (कम्पार्टमेन्ट) लगाउने कार्य १४ वटा मात्र सम्पन्न भएको र बाँकी १३ वटा एम्बुलेन्स गाडीमा बार(कम्पार्टमेन्ट) तत्कालै लगाउन र जि.पि.एस.जडान गरी ट्र्या्किङ्ग सिस्टममा समावेश गर्न पत्राचार गर्ने । 
हालको आपतकालीन अवस्थामा  शंकास्पद संक्रमित बिरामीलाई ओसारपसार गर्न नमान्ने, सम्पर्कमा नआउने गरी बसेको प्रमाणित भएमा त्यस्तो एम्बुलेन्स चालक र सञ्चालन निकायलाई कारवाही गर्ने ( एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन निर्दे्शिका २०७३ को दफा १६ बमोजिम एम्बुलेन्स सञ्चालन अनुमती रद्द गर्ने । 

क्वारेन्टाईनमा बसेका वा शंकास्पद संक्रमण व्यक्ति विदेशबाट आएपछि निजले सम्पर्क गरेका व्यक्ति, परिवार तथा समुदायका मानिसहरुको समेत पहिचान गरी स्थानीय खोज उद्धार समति मार्फत लगत तयार गर्नेरगराउने  र त्यस्ता व्यक्ति कुनै समुदायमा बसेको जानकारी प्राप्त भए तत्काल यस समितिका संयोजक एवं प्रहरी नायव उपरीक्षकको फोन नं. ९८५१२८४३२१ वा प्रहरीको हटलाईन नं १०० मा जानकारी दिन रेडियो मार्फत सुचना प्रशारण गर्ने र त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई क्वारेन्टाईनमा सुरक्षित बस्न वा राख्न उपयुक्त वातावरण तयार गर्ने जस्ता रहेका छन् । 

, , ,