ओरेक २९ औ वर्ष पूरा भई ३० औ वर्षमाप्रवेश,अहिले बिपदको स्थितिमा मनोविमर्श सेवालाई प्राथमिकतादिने ।
महिलाअधिकार र सामाजिकन्यायको सुनिश्चितताकालागिविभिन्नआरोह अवरोह पार गर्दै, आजमहिलापुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक)२९ वर्ष पुरा भई ३०औं वर्षमाप्रवेश गरेको छ सो अबशरमा सस्थाले बिज्ञेप्ती प्रकाशन गरी  मनो बिर्मर्श लाइ प्रथमिकता दिने बताएको छ ।बिज्ञेप्तीमा भनीएको छ महिलाअधिकार र सामाजिकन्यायको सुनिश्चितताकालागिविभिन्नआरोह अवरोह पार गर्दै, आजमहिलापुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक)२९ वर्ष पुरा भई ३०औं वर्षमाप्रवेश गरेको छ । समानतामाआधारित देश, बेचबिखनमुक्त समाज, मानसीकतथाशारीरिक रुपमा स्वस्थ्यब्यत्तिलहरु रहेको समाजको सपनालाई मूर्त रुप दिन यस संस्थाको बि. सं. २०४७ साल चैत्र १९ गते उदयभएको थियो ।महिलाको सामाजिक, राजनैतिकतथाआर्थिक अधिकार तथा सामाजिकन्यायप्राप्तिमा समुदाय, समुदायमाआधारित संघसंस्थाहरु, महिलाअधिकारकर्मी, महिलामानवअधिकार रक्षकहरु, समाजमा नेतृत्वदायीतथा सहजीकरण गर्ने व्यक्तित्व, संघसंस्था, संस्थापक सदस्यहरु, संस्थाका सदस्य, कर्मचारीहरु, साझेदार संस्थातथाव्यक्तित्व, सञ्जालतथा सरोकारवाला र सरकारी निकायलगायतहामीसँग सहयात्रा र सहयोग गर्दै महिलाआन्दोलनतथामहिलावादी नेतृत्वतथा सवाल स्थापनागर्ने अभियानमा सहकार्य गर्दै आजहामीलाई २९ वर्षको यात्रा पुरा गर्न सहयोग पु¥याउने सबैप्रति संस्थाआभारी छ ।
आफूलाई महिलावादी संस्थाको रुपमा नेपालमा स्थापितगर्न सफलओरेक महिलावादीमूल्य, मान्यतातथा सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध रहेको छ । यो सहकार्यमामहिलावादीमान्यता, सिद्धान्त तथामहिलावादी नेतृत्वको स्थापना, प्रवद्र्धन तथाक्षमताअभिवृद्धिका लागि संस्थाले सहजीकरण तथा नेतृत्वदायीभूमिका खेल्दै आइरहेकोमायसलाई निरन्तरतादिँदै अभियानरत रहने प्रतिवद्धता समेत जनाउँदछौं ।
यसैबीच, हामीगएको डिसेम्बर महिना देखि कोरोनाभाइरसको कारण बिश्वव्यापीविपतको अवस्थाको सामनागरिरहेका छौं । अहिलेको यो बिषम परिस्थितीमामानसिक रुपमा यसबाट हामी सबै नै प्रभावित र जोखिपूर्ण अवस्थामापनि छौं । अझ बढि जोखिममाभने महिलाबालिका,किशोरी, अपांगताभएकाव्यक्तिहरु र बृद्धाबृद्धाहरु देखिन्छन् । त्यसमापनिमजदुरी गरेर जीवनगुजारा गर्ने समुदाय संकटको अवस्थामा रहेको छ । हाल संस्थाले यस संकटको अवस्थामाव्यक्तिहरुमाआएको मानसिकतनाव र त्यसको असरलाई कमगर्नको लागि टेलिफोन मार्फत मनोसामाजिकबिमर्श सेवादिनको लागि २८जनामनोबिमर्शकर्ताहरु मार्फत सेवाप्रदानभइरहेको छ ।
महिलातथाकिशोरीमाथिहुने हिंसा तथा समस्या र स्वहेरचाह र तनावव्यवस्थापनकालागिमनोविमर्शकर्ताहरुलाई सम्पर्क गर्न सकिनेछ जसले नेपालीतथा मैथली, भोजपुरी लगताय स्थानीयभाषामा समेत फोन मार्फत मनोविमर्श सेवादिनुहुनेछ ।
संस्थाले निम्नलिखितजिल्ला र मनोविमर्शकर्तामार्फत सेवाप्रदानगरिरहेको छ ।
क्रम परामर्शकर्ताको नाम जिल्ला सम्पर्क नं
ज्ञ चन्द्र माया सुनार काठमाडौं ढडद्धठडठटद्दद्दड
द्द सबिना रिमाल काठमाडौं ढडद्धढठघद्धद्दण्घ
कुमारी रुपाकोइराला काठमाडौं ढडद्धद्दण्द्धडज्ञठछ
द्ध जिवन भट्टराई भक्तपुर ढडद्धज्ञटज्ञण्ज्ञघछ
तोया देवीलिम्बु मोरंग ढडद्धद्दछठद्दढछड
दामन्ती राजबंशी मोरंग ढडद्धद्दज्ञद्धज्ञघघद्द
पवित्राकुमारी चौधरी सुनसरी ढडटद्दज्ञठछढटद्ध
देव कुमारी महरा सिरहा ढडद्धद्दडद्धद्धटछड
मञ्जु महतो धनुषा ढडण्ज्ञटज्ञठढढण्
ज्ञण् सुजाताशर्मा धनुषा ढडद्धज्ञटद्दण्द्धढज्ञ
ज्ञज्ञ कमला खड्का उदयपुर ९८६३८६९६९८ र ९८१५७६९०४९
ज्ञद्द तारा राई उदयपुर ९८४०४४२२५०
ज्ञघ कुमारी मगर उदयपुर ९८६३७३९४८९
ज्ञद्ध जानुकाकार्की उदयपुर ढडज्ञढठघद्धघण्ज्ञ
ज्ञछ सुजातामाया मगर उदयपुर ९८६९४९५१५०
ज्ञट लिलादियाली महोत्तरी ढडद्धद्धज्ञठज्ञछछछ
ज्ञठ धनीकुमारी गिरी दांग ढडद्धठडद्दद्दज्ञडछ
ज्ञड कल्पनाचौधरी दांग ढडद्धठडठटद्दद्दड
ज्ञढ जयकलाचौधरी कैलाली ढडद्धडछछडद्दण्छ
द्दण् आरतीकुमारी भगत महोत्तरी ढडण्घण्द्दढटज्ञढ
द्दज्ञ कमला खड्का रुकुम ढडद्धद्धढठटछडज्ञ
द्दद्द नन्दाकुमारी केसी रुकुम ढडटटढज्ञज्ञठद्दट
द्दघ इन्दिरा आचार्य रुकुम ढडद्धद्दज्ञघढद्धज्ञठ
द्दद्ध शर्मिलानिरौला बर्दिया ढडद्धद्दडद्धद्धछण्द्दरढडछडण्घज्ञज्ञटड
द्दछ बिनाकदारी धनुषा ढडद्धद्धद्दटज्ञद्धछड
द्दट सानामायादनुवार उदयपुर ढडद्दघठठद्दद्दघठ
द्दठ शान्तिपासवान सिरहा ढडद्धद्दडघटडछड
द्दड दिपाधिताल दांग ढडद्धठडघद्धटटद्द

यसबाहेक संस्थाकाकार्यक्षेत्रहरुमाकोरोनाभाइरस, यसबाट सुरक्षित रहने उपाय र स्ववहेरचाहकाबारेमा सुचनाप्रवाहभईरहेको छ । साथै संस्थाद्वारा संचालित लैङ्गिकविभेदमाआधारित हिंसाकाप्रभावितलाई दिइने सुरक्षाबासका सेवालाई निरन्तरतादिइरहेको छ ।
संस्थायहाँसम्मआउन सहयोग गर्नुहुने र संस्थाको अभियानमाप्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा सहभागीहुनुहुने हाम्रा सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरु, महिलाआन्दोलनका सहकर्मीज्यूहरु, समुदायमाअनवरत रुपमाअभियानरत सम्पुर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरु, समानअधिकारमाआस्था राख्ने सहयात्रीहरु, नागरिक समाज, सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरु, साझेदारी तथा सहयोगी संस्थाहरु सम्पूर्णप्रतिहामीहार्दिक कृतज्ञता व्यक्तगर्दछौं ।

धन्यवाद ।