घरेलु तथा सानाउद्योग कार्यालयले मनायो उद्योग दिबस


 “उद्योग र रोजगारः समृद्धिको आधार“  भन्ने मुल नाराका साथ उद्योग दिबस मनाइएको छ । घरेलु तथा सानाउद्योग कार्यालय, सिन्धुपाल्चोकले नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरकोे निर्णय अनूसारको “उद्योग र रोजगारः समृद्धिको आधार“ भन्ने मुल नारा लाई आत्मसात गरी घरेलु तथा सानाउद्योग कार्यालयका उद्योग अधिकृत एवं कार्यक्रम संयोजक श्री प्रबीणश्रेष्ठको संयोजकत्वमा छैठौं उद्योग दिवस, २०७७ मनाइएको  हो । यो कार्यक्रम मनाउँनका लागी मिति २०७७.कार्तीक २५ का मन्त्री स्तरको निर्णय भएको थियो । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय परिसरमा  सरसफाई, तथा सरोकारवालानिकायहरु विच एक अन्तक्रियाकार्यक्रम गरि  छैठौं उद्योग दिवस, २०७७ मनाइएको थियो । यस दिन अर्थात मंङ्गलबारका दिन उद्योग दर्ता गर्न आउनू हुने सेवाग्राही एवं उद्यमीलाई सम्मान ुमेत गरिएको थियो । 
. अन्तक्रियाकार्यक्रमको सहजिकरणतथा उद्घोषण कार्यालयका उद्यमविकास सहजकर्ता हरि वि.क.ले गर्नू भएको थियो भने कार्यक्रममाउद्योग अधिकृत एवं कार्यक्रम संयोजकश्री प्रबीणश्रेष्ठले उपभोक्ताएवं उद्यमी (उत्पादक, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता र सेवाप्रदायक संस्था) हरुको सम्बन्ध, अधिकार र दायित्वको विषयमाजानकारी गराउनु भएको थियो ।  सोहीक्रममा श्रेष्ठले उपभोक्ता को हो ?, उपभोग्यवस्तु वा सेवाभनेको के हो ?, उपभोक्ताको अधिकार के के हुन् ?उपभोक्ताको अधिकार के के हुन?, उत्पादकको दायित्व के हो ?, पैठारी कर्ताको दायित्व के हो ?, ढुवानीकर्ताको दायित्व के हो ? सेवाप्रदायकको दायित्व के हो ?उत्पादकवा पैठारी कर्ताले लेबलमा खुलाउनु पर्ने कुराहरु के के हुन् ?गुणस्तरहीनवस्तु भन्नाले कस्तावस्तुहरु बुझिन्छ?, कसैले वस्तु वा सेवाको सम्बन्धमा गर्न नहुने अन्यकामहरु के के हुन् ? र वस्तु वा सेवाको मूल्यको मापदण्डनिर्धारण गर्ने कस्तो व्यवस्था रहेको छ ?भन्ने बारेमा प्रकाशपान’ु भएको थियो . उक्तअन्तरक्रियाकार्यक्रममा नेपाल घरेलु तथा सानाउद्योग महासंघ, शाखाकार्यालय चौतारा, जिल्लालघु उद्यमविकास संघ, चौतारा का पदाधिकारीहरु एवं उद्यमीहरुको उपस्थिति रहेको थियो भने कार्यक्रममा अन्यविभिन्नउद्यमीहरु सञ्चार कर्मी तथाकर्मचारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो . कोभिड १९ का कारण कार्यक्रम  स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार सहभागिता रहेको र कोभिड १९ को संक्रमणबाटबच्नकर्मचारीहरुले सहभागी सबैलाई सम्पूर्ण सुरक्षाकाउपायहरु अवलम्बन गर्न साबुनपानीले हातधुने, मास्क तथा सेनिटाइजरको व्यवस्था गरिएको थियो . 


, , , , ,