भूमि संवन्धि समस्या समाधानआयोग द्धारा कार्यप्रारंभलोकप्रिय समाचार पछिल्लो समय नेपाल सरकार भूमि सम्वन्धि समस्या समाधानआयोग गठनआदेश २०७६ को दफा ८ अनुसार गठितजिल्ला समितीसिन्धुपाल्चोकले आफ्नो कार्य प्रारंभ गरेको छ ।


भूमि संवन्धि (आठौं संशोधन) ऐनले प्रदान गरेको अधिकार क्षेत्र भित्र रहेर नेपालको संविधानको भाग–३ माव्यवस्थागरिएको मौलिकहक र कर्तव्य वारे निर्देशितगरिएको सम्पत्तिको हक, खाद्य संवन्धिहक, आवासको हकदलितको हक र सामाजिकन्यायकोहकलाइ समेत व्यवहारमा स्थापितगर्न अन्तिम एक पटककालागिदलितभूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थितबसोवासीकालागीजमिनउपलब्ध गराउन राष्ट्रव्यापीअभियानअगाडीबढाइएको वताइएको छ । 

विशेषतः २८ माघ ०७७माभूमि संवन्धि समस्या समाधानआयोग जिल्ला समितीसिन्धुपाल्चोकको कार्यालय स्थापनापछिपुर्व आयोगले गरेको वाँकीअधुरा कामहरुको अध्ययनगरिरहेको जिल्ला समितीले दोश्रो वैठक बाटथपनयाँकामहरु अगाडीबढाएको जानकारी सार्वजनिक गरेको छ । 

आयोगको काम संवन्धि ऐन नियमावलीगठनआदेश र कार्यविधिले दिएको कार्याधिकार क्षेत्र भित्र रहेर कार्यालय एवं दैनिककार्य संचालनलाइप्रभावकारी व्यवस्थापनगर्ने लगायतजिल्ला स्तरिय अभिमुखिकरण, जिल्लाका सबै स्थानीयतहमाआयोगको कार्यक्रम संझौताएवं समन्वयकाम अगाडी बढाइएको छ ।यस क्रममामालपोत ऐन २०३४ अनुसार गठनभएको जग्गादर्ता समितिहरु विघटनहुने भएकाले त्यस संग सम्वन्धितपुर्व आयोगकाबाँकीअधुरा कामहरु समेत प्राथमिकताका साथअगाडीबढाइने वैठक पछिजिल्ला समितिकाअध्यक्षवालकृष्ण देउजाले बताउनुभयो । 

स्मरण रहोस भूमि सम्वन्धि समस्या समाधानआयोग जिल्ला समितिमाअध्यक्षविज्ञ सदस्य, सदस्य र जिल्ला समन्वयअधिकारी सदस्य सचिव, जिल्लामालपोत अधिकृत सदस्य, जिल्लानापीअधिकृत सदस्य र जिल्लावनअधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था छ ।


, , , ,