सिन्धुपाल्चोकको पछील्लो अबस्था

 सिन्धुपाल्चोकको पछील्लो अबस्था  यस्तो रहेको छ  

-
, , , , ,