गाईले नब्याउँदै दूध दिन थालेपछि सबै दङ्ग

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,