शुभकामना छ लोकप्रियलाई


 शुभकामना छ लोकप्रियलाई 

नवौं वर्ष प्रवेशमा ।

फलोस् फुलोस  सुवास छावस 

लोकप्रिय यहि मेरो कामना ।।

चिया पिउदै विहानीमा सधैं

 पढ्न पाईने ।

त्यसैले त यो लोकप्रिय छ  

सबैलाई चाहिने ।।

ग्राहकको चाहनालाई यसले 

सधैं पुरा गर्छ । 

समाचारको भण्डार हो यो 

ग्राहकको हातमा पर्छ ।।

टिकाई राखौं सधंैभरी सक्दो 

सहयोग गरौं 

लेख रचना र समाचारले 

पुरै पृष्ट भरौं ।।

रोकिएन कहिल्यै पनि जस्तै 

दुःख पर्दा अनि ।

बहत्तर भू–कम्पले तहस नहस 

पार्दा पनि 

आउ सबै मिलीजुली लोकप्रियलाइ 

बचाई राखौं ।

मेहनतको मिठो फल हो सबै

 मिली चाखौं ।।

, , ,